×

KONFERANS BİLDİRİ KİTAPÇIĞI YAYINLANMIŞTIR.
KİTAPÇIĞA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Logo

Konferans Çağrısı

Bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, sürdürülebilir kalkınma alanında yaşanan gelişmeler, bu gelişmelere ne ölçüde uyum sağladığımız ile daha sağlıklı bir kalkınma için yapılması gerekenlerin tespiti konularında bölgesel kalkınma uygulamalarının değerlendirilmesi gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Fırat Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri) iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı ile bölgesel kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamları, uygulamacılar ve üniversiteler dışındaki araştırmacılar buluşturularak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine ve bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır. Bu amaçlara yönelik olarak ilki 2011 yılında Malatya’da, ikincisi 2013 yılında Elazığ’da, üçüncüsü 2015 yılında Bingöl’de, dördüncüsü Tunceli’de gerçekleştirilen konferansımızın beşincisi Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde Malatya’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa VARANK’ın himayelerinde gerçekleştirilecektir. Sizleri de bu çerçevede 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Malatya’da gerçekleştireceğimiz 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansına davet etmekten mutluluk duyarız.

Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT
Rektör

IRDC2019

Konferans Hakkında

Akademik Teşvik Yönetmeliği'nde tanımlanan uluslararası konferans niteliklerini sağlayan 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı ile uluslararası düzeyde akademisyenler, politika yapıcıları ve uygulayıcıların bir araya getirilmesi düşünülmektedir. Konferansın amacı, Bölgesel Kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamlarını, uygulamacıları ve üniversiteler dışındaki araştırmacıları buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine zemin hazırlamaktır. Konferansta sunumlar İngilizce ve Türkçe yapılacaktır. Konferans, ilgili herkese açıktır ve ücretsizdir. Katılım ücreti bulunmamaktadır. Bu konferans ile uzun vadede;

  • Bölgesel Kalkınma konusunda uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilecek tartışmalar ışığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınma uygulamalarının geliştirilmesi yönünde görüş birliğine varılması ve bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlaması,
  • Düzenlenecek konferansa katılacak bilim adamları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve bürokratlar aracılığıyla dünya genelinde Bölgesel Kalkınma konusunda yaşanan yenilikler konusunda bilgilenilmesi ve Türkiye’nin Bölgesel Kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde bu yeniliklere ne ölçüde uyum sağlayabildiği ve neler yapması gerektiği ortaya konulması,
  • Konferans, kapsamı ve katılımcıların nitelikleri itibariyle Türkiye için kısa ve uzun vadede önemli yararlar sağlayacak bir akademik platform oluşturulmasına katkı sağlaması,
  • Konferans sonunda yayınlanacak bildiriler kitabı ile Bölgesel Kalkınma konusunda literatüre önemli bir katkı sağlanması ve karar alıcılara yol gösterici bir eser ortaya konulması,
  • Ayrıca konferansa davet edilecek yerel ve ulusal basın temsilcileri vasıtasıyla Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma ve bilgi toplumu konusuna verdiği önem, ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurularak farkındalık yaratılması beklenmektedir.

Öncekİ Konferanslar

4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildiri Kitabı için tıklayınız.

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildiri Kitabı için tıklayınız.

2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildiri Kitabı için tıklayınız.

1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildiri Kitabı için tıklayınız.


Konferans Onursal Başkanları

Vali

Aydın BARUŞ
Malatya Valisi

Rector

Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT
Rektör
Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Konferans Başkanları

İsmet YILMAZ

Prof. Dr. İsmet YILMAZ
Rektör Yardımcısı
Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Sereter

Abdulvahap YOĞUNLU
Genel Sekreter
Fırat Kalkınma Ajansı

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr.

Ahmet HARMA

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Prof. Dr.

Bayram Murat ASMA

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Prof. Dr.

Hüseyin KARLIDAĞ

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Prof. Dr.

Ergün DOĞAN

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Prof. Dr.

Elif APOHAN

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Prof. Dr.

Feridun MERTER

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Prof. Dr.

Nurettin KONAR

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Rektör Danışmanı

Cevdet ATALAN

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Doç. Dr.

Fatih AKDEMİR

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Doç. Dr.

Kadir KARAKUŞ

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Abdurrahman KÖSEMAN

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Ekrem AKBULUT

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Faruk SERİN

Munzur Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Harun KAYA

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Haydar ALBAYRAK

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Hulusi BİNBAŞIOĞLU

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Özlem ALTUNTAŞ

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Tuncay KAN

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Ünal İSPİR

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Öğretim Görevlisi

Cumali AYDOĞAN

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Öğretim Görevlisi

Mesut ÖZTOP

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Öğretim Görevlisi

Murat ŞAHİN

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Öğretim Görevlisi

Suat KULUŞAKLI

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Fakülte Sekreteri

Ferit AKSOY

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Yüksekokul Sekreteri

Ali ÖZMEN

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Grafik Tasarımcısı

İsmail SERÇE

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Uzman

Ahmet Yıldıray ATA

Fırat Kalkınma Ajansı

Uzman

Aytekin SEZGİN

Fırat Kalkınma Ajansı

Uzman

Eray Utku ÖZEK

Fırat Kalkınma Ajansı

Uzman

Midhat YÜZEROĞLU

Fırat Kalkınma Ajansı

Uzman

Muhammed ÇUBUK

Fırat Kalkınma Ajansı

Uzman

Murat BAYAZİT

Fırat Kalkınma Ajansı

Uzman

Recep Serhat KARACA

Fırat Kalkınma Ajansı

Uzman

Samet KAYA

Fırat Kalkınma Ajansı

Bilim Kurulu

Prof. Dr.

Abdullah KIRAN

Muş Alparslan Üniversitesi

Prof. Dr.

Ahmet UĞUR

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr.

Ajay Kumar SINGH

Delhi Üniversitesi

Prof. Dr.

Alaeddin YALÇINKAYA

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr.

Ali ÇAĞLAR

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr.

Aydın USTA

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr.

Aykut LENGER

Ege Üniversitesi

Prof. Dr.

Aysel ERCİŞ

Erzincan Binali YILDIRIM Üniversitesi

Prof. Dr.

Bayram Murat ASMA

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Prof. Dr.

Bjorn Terje ASHEIM

Lund Üniversitesi

Prof. Dr.

Burak GÜNALP

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr.

Chien-Kuo LEE

Ulusal Taiwan Üniversitesi

Prof. Dr.

Christian BJORNSKOV

Aarhus Üniversitesi

Prof. Dr.

Elif BASCAVUSOGLU MOREAU

Cambridge Üniversitesi

Prof. Dr.

Ephraim NIMNI

Belfast Queen's Üniversitesi

Prof. Dr.

Ercan UYGUR

Türkiye Ekonomi Kurumu

Prof. Dr.

Ergün DOĞAN

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Prof. Dr.

Erinç YELDAN

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr.

Erol TAYMAZ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr.

Ewa GLINSKA

Bialystok Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr.

Grace KIM

Duke Üniversitesi

Prof. Dr.

Güven SAK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr.

Hüseyin KARLIDAĞ

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Prof. Dr.

Hüseyin YILMAZ

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr.

İsmet YILMAZ

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi

Prof. Dr.

Jason S.ENIA

Sam Houston Devlet Üniversitesi

Prof. Dr.

Jose R. Pires MANSO

Beira Interior Üniversitesi

Prof. Dr.

Kenan PEKER

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr.

Kestutis DUOBA

Kaunas Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr.

Mehmet GÜNGÖR

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr.

Müjde Ker DİNÇER

Ege Üniversitesi

Prof. Dr.

Nihal TUNCER TERREGROSSA

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr.

Nilgün ONGAN

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr.

Özlem ÖNDER

Ege Üniversitesi

Prof. Dr.

Reşat KARCIOĞLU

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr.

Rhonda L. CALLAWAY

Sam Houston Devlet Üniversitesi

Prof. Dr.

Robert HUGGINS

Cardiff Üniversitesi

Prof. Dr.

Rosalind JONES

Birmingham Üniversitesi

Prof. Dr.

Serdar SAYAN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr.

Shigeki YOKOI

Nagoya Üniversitesi

Prof. Dr.

Sibel CENGİZ

Ardahan Üniversitesi

Prof. Dr.

Süleyman YÜKÇÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr.

Devrim GÖKTEPE HULTEN

Lund Üniversitesi

Doç. Dr.

Yusuf Cahit ÇUKACI

İnönü Üniversitesi

 


Özet şablonu için tıklayınız.
Tam metin şablonu için tıklayınız.

Konular

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

Akıllı Şehirler

ARGE ve İnovasyon Ekonomisi

Bilişim Teknolojileri Ekonomisi

Biyoteknoloji ve Biyomedikal Yatırımları

Bölgesel Eşitsizlikler ve Sosyal Politikalar

Bölgesel Kalkınma ve Enerji

Bölgesel Kalkınma ve Göç

Bölgesel Kalkınma ve KOBİ’ler

Bölgesel Kalkınmada Demografik Etkenler

Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaretin Rolü

Bölgesel Kalkınmada Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

Bölgesel Kalkınmada Kadının Rolü

Bölgesel Kalkınmada Kültür, Sanat ve Spor

Bölgesel Kalkınmada Lojistik

Bölgesel Kalkınmada Turizm

Bölgesel Rekabet Edilebilirlik

Büyük Veri ve Blok Zinciri

Endüstri 4.0 / 4. Sanayi Devrimi

Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme

Güvenlik Politikalarının Kalkınmaya Etkisi

İşgücü Piyasaları

İşletme Sorunları ve Çözümler

Kalkınma Ajansları

Kalkınma ve Çevre

Kırsal Kalkınma

Kriz Dönemlerinde Bölgesel Ekonomiler

Küresel İklim Değişikliği ve Ekonomik Yansımalar

Küreselleşme ve Bölgesel Kalkınma

Model İşletmeler

Organize Sanayi ve İhtisas Sanayi Bölgeleri

Orta Gelir Tuzağı ve Stratejiler

Örgüt, Yönetim ve Yönetici Geliştirme

Sağlık Ekonomisi

Sivil Toplum ve Bölgesel Kalkınma

Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Değer Yaratımı

Sosyal Kalkınma Politikaları

Yaratıcı Sektörler ve Ekonomik Gelişme

Yerel ve Bölgesel DinamiklerÖnemli Tarihler

Özet Tesliminin Son Tarihi: 12.07.2019 19.07.2019

Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 26.07.2019 03.08.2019

Tam Metin Bildirilerin Son Teslim Tarihi: 29.08.2019

Kayıt için Son Tarih: 29.08.2019

Konferans Tarihi: 26 – 28 / 09 / 2019

Sosyal Aktiviteler: 28.09.2019


Not: Sadece sunumu yapılmış bildiriler Konferans Kitabında (ISBN:978-605-67754-0-6) yer alacaktır.


Konferans Mekanı

Anemon Malatya Otel

Konaklama

Değerli Katılımcılar 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Malatya Anemon Otel’de gerçekleştirilecektir. Konferans kapsamında konaklama yapacak bildiri sahibi ve refakatçiler için gecelik kişi başı konaklama ücreti 100 TL’dir. Tesisin oda kapasitesi dikkate alınarak konaklama rezervasyonunuzun biran önce yapılması katılımcılarımızın konforu açısından önem arz etmektedir.
Konaklama ücreti standart oda + kahvaltı olup, konferans kapsamında katılımcılarımız ve refakatçilerine öğlen ve akşam yemekleri ücretsiz olarak ikram edilecektir.

Konaklama Kaydı İçin;

  • Konaklayacak kişi sayısı ve konaklama yapılacak gece sayısı kadar ücreti aşağıda verilen Anemon Otel hesabına yatırınız.
  • Ödeme aşamasında işlem açıklama bölümüne IRDC2019 ve bildiri sahibinin isminin yazılması yeterli olacaktır.
  • Ödeme işlemi sonrası konferans web sitesi kayıt menüsünde yer alan konaklama kaydı bölümünden konaklama ile ilgili bilgileri göndermeniz gerekmektedir. 
Konaklama Formunu Doldurmak İçin Burayı Tıklayınız.

Malatya Anemon Otel Banka Bilgileri
Banka: DENIZBANK
Sube: 3020 – EGE TİCARİ MERKEZ ŞUBESI
Iban: 400013400000054683300192
Hesap No: 54683300192

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Speaker 1

Prof. Dr. Ayşegül
Akdoğan Eker

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Speaker 1

Prof. Dr. Mehmet
Demirbağ

Essex Üniversitesi, Birleşik Krallık

Speaker 1

Prof. Dr. Naci
Gündoğan

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye

Speaker 1

Prof. Dr. Bülent
Eker

Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye

Speaker 1

Doç. Dr. Devrim
Göktepe-Hultén

Lund Üniversitesi, İsveç

Etkİnlİkler

Konferans Kapsamında 28 Eylül 2019 Tarihinde Bir Etkinlik Düzenlenecektir.

Anemon Otel’den hareket

Nemrut Yolculuğu

Nemrut Gezi

Tepehan yolculuğu

Öğle Yemeği

Battalgazi yolculuğu

Arslantepe, Poyraz Konağı, Kervansaray, Sanat Sokağı, Ulu Cami Gezisi

Malatya Turgut ÖZAL Kampüs Ziyareti

Akşam Yemeği


İLETİŞİM

İletişim için aşağıda verilen kanalları kullanabilirsiniz

Adres

Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA

Sıkça Sorulan Sorular

Sponsorlar